Een asbestinventarisatie is een onderzoek van het gebouw naar de aanwezigheid van asbest. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een hiervoor opgeleide deskundige werkzaam bij een gecertificeerd bedrijf. Een asbestinventarisatie geeft duidelijkheid of asbest in een gebouw aanwezig is, om welke soorten asbest het gaat, op welke plaatsen de toepassingen zich bevinden en de staat van het materiaal. Aan de hand van risicoklassen wordt bepaald aan welke eisen het bedrijf moet voldoen als het asbest wordt verwijderd.

Er zijn drie soorten asbestinventarisaties:

  • Type A
  • Type B
  • Type G

Type A is de meeste voorkomende inventarisatie. Type A bestaat uit:

Een volledige deskresearch, visuele inspectie (inclusief licht destructief onderzoek) in combinatie met monstername van asbestverdachte materialen, beoordeling van de staat en omvang van toepassing, bepalen van het potentiële risico en het uitvoeren van laboratoriumanalyse van de materiaalmonsters en de rapportage

In veel gevallen zal er bij een sloopaanvraag ook een asbestinventarisatierapport worden verlangd. Wijsman Bouw- en tekenadvies onderhoudt contacten met gecertificeerde bedrijven en verzorgt voor u het asbestinventarisatierapport welke afgestemd wordt op de sloopaanvraag.