Het is belangrijk dat tijdens de bouw de betrokken partijen één gezamenlijk doel nastreven. Wij zorgen met de bouwbegeleiding dat dit gebeurd. Voorafgaand aan de bouw vindt een bouwvergadering plaats met alle betrokken partijen. De planning wordt op elkaar afgestemd en de details worden besproken. We komen op belangrijke momenten van de bouw controleren. Wij bieden u duidelijke communicatie tussen u, de aannemer en de leveranciers. Daarnaast houden wij controle op de kwaliteit van uw stal.