In de bouwbeschrijving zullen alle werkzaamheden binnen uw project, die bij de bouw uitgevoerd dienen te worden, nauwkeurig beschreven worden. Tevens worden de kwaliteitseisen en de opleveringsdatum vastgelegd. Indien u teven een beschrijving wenst van de melkstal en nuts voorzieningen, schrijven wij een uitgebreide bouwbeschrijving voor u.