Wanneer er een bouwaanvraag ingediend wordt voor het bouwen van een nieuwe stal, woning of dergelijke, zal de gemeente vragen om een constructieberekening of constructierapport aan te leveren. Hiermee wordt aangetoond dat de nieuwe of gewijzigde constructie voldoet aan de wettelijke eisen. Onder meer met betrekking tot de wapening van mestputten, staalconstructie, gordingen etc.