EIA 2017

Hieronder de belangrijkste wijzigingen die gelden voor de EIA in 2017:

 • Het aftrekpercentage van de Energie-investeringsaftrek is met terugwerkende kracht per 1 januari 2017 verlaagd tot 55%.
 • Het budget voor 2017 is € 166 miljoen.
 • EIA moet u binnen 3 maanden na het geven van de opdracht melden.

  Inhoud EIA-regeling

  Doel van de regeling Energie-investeringsaftrek (EIA) is energiebesparing en de inzet van duurzame energie door het Nederlandse bedrijfsleven te stimuleren. De EIA biedt u als ondernemer een fiscaal voordeel als u investeert in energiebesparende bedrijfsmiddelen en duurzame energie. Naast de gebruikelijke afschrijving is 41,5 van de investeringskosten van deze bedrijfsmiddelen aftrekbaar van de fiscale winst. Over één of meer jaren hoeft u minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting te betalen.
  Door te investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen bespaart uw onderneming ook direct op de energiekosten.

  Uw voordeel is dus dubbel: u heeft lagere energiekosten en u betaalt minder inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting.                       rijksdienst voor ondernemend nederland (RVO) EIA: Energie investeringsaftrek regeling
  Investeren in energiebesparende bedrijfsmiddelen is daarom een verantwoorde keuze. De EIA ondersteunt u daarbij.
  Ons huidige energiegebruik is niet duurzaam. Het draagt bij aan een klimaatprobleem door emissies van fossiele brandstoffen
  en voor de levering zijn we afhankelijk van een klein aantal landen.
  Daarom bevordert de overheid ook met de EIA een duurzame energiehuishouding met
  ook op de lange termijn schone, beschikbare en betaalbare energie.

  Bedrijfsmiddelen die een doelmatig gebruik van energie bevorderen en voldoen aan bepaalde energieprestatie-eisen
  komen in aanmerking voor de EIA.
  Een energieprestatie-eis is bijvoorbeeld een besparingsnorm per geïnvesteerde euro of een rendementseis. In principe kan elke onderneming in Nederland gebruik maken van de EIA.
  De EIA-regeling is een energie-investeringsaftrek die kan worden gebruikt om 41,5 % van de investering van het belastbaar inkomen af te trekken. Het is dus noodzakelijk voor deze regeling dat er een positief inkomen is om gebruik te kunnen maken van deze regeling. Het minimale investeringbedrag is € 2.500,- om gebruik te kunnen maken van deze regeling. De investering moet binnen 3 maanden na orderdatum worden aangemeld bij Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (voorheen Agentschap NL en Dienst Regelingen) om in aanmerking te komen.
  Een energiescan valt ook onder de EIA-regeling wanneer aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan en een investering wordt gedaan vanuit de het rapport die ook in de EIA-regeling valt. De investering moet plaatsvinden binnen 2 jaar na rapportdatum.

  De EIA regeling kan je gedurende het hele jaar aanvragen.
  Bij aankoop van een energiebesparend productiemiddel via ons, vragen wij kosteloos de EIA-regeling voor u aan.