Fosfaat

Met alle nieuwe regels rondom fosfaat is het belangrijk om tijdig te weten hoe uw bedrijf er voor staat. Als u wilt groeien in omvang, dan is het verstanding om nu al in beeld te hebben wat deze regels voor uw bedrijf betekenen. Hoeveel grond moet u bijvoorbeeld verwerven bij uitbreiding en moet u VVO’s aankopen? Kunt u uw fosfaatefficiëntie verbeteren? Hoeveel fosfaatrechten moet u aankopen? Dit is allemaal van financieel belang voor uw bedrijf.

Via www.boerderij.nl hebben wij het rekenmodel Melkveewet gedownload. Met het ‘Rekenmodel melkveewet’ kunt u zelf berekenen wat het gevolg is van meer of minder melkvee of meer of minder grond in 2016. Daarnaast is het onderwerp fosfaat er ook in meegenomen.

Klik hier voor het excel-bestand.

Wijsman Bouw- en tekenadvies biedt u de mogelijkheid om uw situatie in kaart te brengen. Uw bedrijf wordt door een specialist doorgelicht. Wat komt er aan bod?

    • Het bekijken van de mestboekhouding op eventuele onvolkomenheden
    • Berekenen van de groei in grondgebondenheid
    • Fosfaatrechten en het verbeteren van de fosfaatefficiëntie

Hiervan krijgt u een overzichtelijke rapportage die u bijvoorbeeld kunt gebruiken voor gesprekken met de bank.

Met het fosfaatrapport krijgt u helder wat uw fosfaattoestand is!