Wijzigingen van MDV10 naar MDV11

  • Tussentijdse wijzigingsbesluiten uit 2016 zijn ingevoegd;
  • Een aantal beschrijvingen van maatregelen is aangepast en/of verduidelijkt;
  • Bij melkvee is een meetprotocol opgenomen voor energie-efficiënte melkvoorkoelers;
  • Voor melkgeiten is het MDV-ambitieniveau op de onderdelen diergezondheid en brandveiligheid verhoogd;
  • Bij diverse categorieën is het MDV-ambitieniveau voor brandveiligheid verhoogd. Het betreft konijnen, vleeskalkoenen, vleeseenden en vleeskalveren.

Download hier de voorzieningenlijst 2017