Wanneer uw bedrijf het milieu belast, moet u een milieuvergunning aanvragen of een melding Activiteitenbesluit doen. Belast u het milieu niet of weinig?

Dan is dit niet nodig. De algemene milieuregels gelden voor ieder bedrijf.

Als u dus meer boxen maakt in de stal, dan kunt u ook meer melkkoeien houden. Update dan altijd uw AIM melding bij de omgevingsdienst milieu. Deze AIM melding kan tot 200 melkkoeien + 140 stuks jongvee. Deze update geeft het bedrijf altijd het recht om deze dieraantallen te mogen houden. Ook staat u later in een sterkere positie voor de PAS vergunning.

Moet u een melding activiteitenbesluit doen? Neem hier contact met ons op om u hierover te laten informeren!