Voor (ver)bouwen is meestal een omgevingsvergunning voor bouwen nodig. Soms heeft u geen omgevingsvergunning nodig. De omgevingsvergunning is bedoeld voor activiteiten op het gebied van bouwen, ruimte, natuur en milieu. U kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor de volgende activiteiten:

• Bouwwerkzaamheden, verbouwingen of renovaties
• Verbouwing of sloop van beschermde monumenten
• Aanleg van een weg
• Aanleg inrit of uitrit
• Bomenkap
• Gebruik van een gebouw of perceel, niet volgens het bestemmingsplan

Wilt u weten of u een omgevingsvergunning bouw nodig heeft? Neem hier contact met ons op!