Voor activiteiten of projecten die effect kunnen hebben op beschermde natuur is een vergunning in het kader van de Natuurbeschermingswet nodig. Dit geldt ook voor veehouderijbedrijven vanwege hun ammoniakuitstoot (stikstofdepositie). Deze depositie wordt bepaald middels verspreidingsberekeningen in Aagro-Stacks en Aerius. Ieder veehouderijbedrijf heeft in principe een Natuurbeschermingswetvergunning nodig. Dit is noodzakelijk naast bijvoorbeeld een omgevingsvergunning van de gemeente. Het bevoegd gezag voor de Natuurbeschermingswet is de provincie. Het beleid verschilt per provincie. Als uw bedrijf invloed heeft op natuurgebieden in verschillende provincies, dan kan het noodzakelijk zijn om in meerdere provincies een aanvraag te doen.

Vanaf 1 juli 2015 is de PAS (Programmatische Aanpak Stikstof ) van kracht gegaan.

De PAS is ontwikkeld om de stikstofdepositie op de Natura 2000 gebieden te laten dalen. Echter is er wel ontwikkelingsruimte beschikbaar voor de agrarische sector. Met behulp van een rekenprogramma kan bepaald worden wat de mogelijkheden voor uw bedrijf in de PAS worden. Er wordt aangegeven hoeveel uitstoot er op een bepaald natuurgebied is en op welke habitat. Deze berekening kunnen wij voor u uitvoeren.

Wilt u weten in hoeverre u vergunningplichtig bent in het kader van de Natuurbeschermingswet, neem hier contact met ons op.

Hou mij op de hoogte van de ontwikkelingen binnen de PAS:

4 + 0 = ?