De overheid geeft belastingvoordeel aan ‘groene’ investeerders. Daardoor kan de bank een lening voor een lager rentetarief aanbieden aan een investeerder met een groenproject. Dit voordeel kan ook voor u gelden. Hiervoor heeft u wel een groenverklaring nodig. De regeling is van kracht vanaf 1 april 2016. De groenverklaring voor uw project dient aangevraagd te worden door uw bank.

Welke projecten komen hiervoor in aanmerking m.b.t. (melk)veehouderij?

  • Melkveestallen met een actueel MDV-Certificaat A komen in aanmerking voor een groenverklaring. Het gaat daarbij om de stal zelf en de bijbehorende systemen.
  • Het produceren of verwerken van plantaardige biologische landbouwproducten.
  • Het produceren of verwerken van dierlijke biologische landbouwproducten.
  • Deelname van producenten van landbouwproducten aan de kwaliteitsregeling, volgens verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007, over de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91.

regeling groenprojecten

Een aantal banken in Nederland zijn door de Nederlandse overheid erkend om aanvragen te doen.

  • BNP Paribas Groen Fonds (per 1 juni 2013 overgenomen door Triodos Groenfonds)
  • Nationaal Groenfonds
   nationaalgroenfonds.nl
   (Nationaal Groenfonds is financier voor grootschalige natuur- en landschapsprojecten. Beleggen via Nationaal Groenfonds is niet meer mogelijk.)
  • Stichting NOTS RE Investments
   nots.nl