De subsidie voor Jonge Landbouwers gaat in december 2017 voor de 3e keer open.

Wil je een aanvraag indienen en kun je hulp erbij gebruiken? Wij helpen u graag! Neem hier contact met ons op!

Meer informatie over deze regeling volgt eind oktober. Deze regeling is bedoeld voor jonge boeren en tuinder tot en met 41 jaar die vlak voor of na een bedrijfsovername een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Het gaat vooral om de modernisering van het bedrijf. Daarbij kun je bijvoorbeeld denken aan investering in gebouwen, grond, machines of verplaatsbare installaties. De reden voor deze subsidie is dat de jonge ondernemers zo beter kunnen inspelen op marktontwikkelingen en de wensen van de samenleving.

Wanneer bent u jonge landbouwer?
Ten eerste moet je het hele jaar jonger zijn dan 41 jaar. Een belangrijke punt is dat je na 31 december 2009 zeggenschap moet hebben gekregen. Zegenschap werkt het RVO op 2 manieren uit:

      • Betrokken zijn bij de dagelijkse bedrijfsvoering
    • Beslissingen waarmee bedragen van boven de € 25.000 gemoeid zijn, moet u kunnen blokkeren.

Voorwaarden

  • U bent een jonge landbouwer en u bent op 31 december 2016 jonger dan 41 jaar.
  • U vraagt betalingsrechten uit de Nationale reserve aan in de Gecombineerde opgave.
  • U vraagt uitbetaling van betalingsrechten en vergroeningsbetaling aan in de Gecombineerde opgave.
  • U heeft voor het eerst als bedrijfshoofd een landbouwbedrijf opgericht vanaf 1 januari 2011.