In juli 2017 is bekend gemaakt wanneer de nieuwe ronde van de SDE+ (Stimulering Duurzame Energieproductie) open gaat: de najaarsronde is open van 3 oktober (9.00 uur) tot 26 oktober (17.00 uur). Voor deze ronde is € 6 miljard beschikbaar. De regeling komt in grote lijnen overeen met die van de voorjaarsronde. Neem voor meer informatie of het kosteloos* aanvragen van de subsidie contact met ons op.

De SDE+ is een exploitatiesubsidie, waarbij het verschil tussen de kostprijs van grijze (fossiele) energie en die van duurzame energie wordt vergoed over een periode tot 15 jaar. De hoeveelheid subsidie is afhankelijk van de soort en de hoeveelheid geproduceerde duurzame energie.