Indien u gaat slopen, dient u een sloopmelding in te dienen. Onder ‘slopen’ wordt verstaan: het afbreken van een bouwwerk of een gedeelte daarvan.  Verbouwen valt dus ook onder de sloopmelding.  Wanneer u een sloopmelding nodig heeft, wordt bepaald vanuit het bouwbesluit. Komt er meer dan 10 m3 sloopafval vrij of gaat u asbest verwijderen, dan dient u een sloopmelding in te dienen. Wij verzorgen deze graag voor u.

vlooswijk 5