Het uitvoeren van een sondering is het bepalen van het draagvermogen van de grond door een staaf met kegelvormige punt (sondeerconus) in de grond te drukken en daarbij de mechanische weerstand van de grond te meten. Sonderingen worden uitgevoerd door een sondeerwagen, doorgaans een zware vrachtwagen of een voertuig op rupsbanden.

Met deze methode verkrijgt men grafische gegevens over de kracht die nodig is om door de grond te drukken. Deze geven informatie over de vastheid van de grond, waarop men het draagvermogen van de grond kan bepalen. De meetgegevens worden per sondering gepresenteerd in een sondeerstaat.