V.O.F. Splinter & Heijboer

Bij de bouw van de stal is ervoor gekozen om een IDS stal te realiseren. Hierop is veel aandacht besteedt aan energie. De stal is energie neutraal met zonnepanelen, voorkoeler en een combi WTW. Deze producten zijn geleverd door Agrarisch Handels- en adviesbureau Wijsman. Er wordt gebruik gemaakt van 3 melkrobots. ca 180 melkkoeien kunnen worden gehuisvest in deze stal. De stal zal in oktober opgeleverd worden.

Meadow floor is vrij recente ontwikkeling in de emissiearme vloeren. Deze heeft een proefstal status.
De Proflex MeadowFloor is een emissiearme, koevriendelijke roostervloer die uitblinkt in dierenwelzijn, milieuvriendelijkheid, werkcomfort, onderhoudsgemak en mestdoorlaat. De roostervloer, die bestaat uit een betonrooster gecombineerd met rubber en composiet, verbetert het loopcomfort, de stabiliteit en de reinheid van de koeien aanzienlijk. Het verhoogd welzijn van de koeien heeft daarbij ook een gunstig effect van op de melkproductie en de levensduur van uw koeien.

Het grote voordeel van van de MeadowFloor is de snelle scheiding van mest en urine waardoor de emissie van ammoniak sterk afneemt wat een gunstig effect heeft op het milieu. V.O.F. Splinter & Heijboer hebben bewust gekozen voor de MeadowFloor. Een goede mestdoorlaat, en de perfecte beloopbaarheid van de MeadowFloor was voor hen een van de reden om voor de MeadowFloor te kiezen.

Deze stal is mede mogelijk gemaakt door het Europees Landbouwfonds:”Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland”.