In Wielink begeleiden wij de bouw van een ligboxenstal. Familie Wielink heeft ervoor gekozen om een stal te gaan bouwen voor 140 koeien.\